Овај сајт је направила наставница Јелена Кузмановић уз помоћ Стевана Рађеновића (@stevanrdj) и Вељка Јеликића, ученика  ОШ ”Вук Караџић” из Бачке Паланке марта 2018. године.

Овај сајт је намењен свим ђацима као и  другим особама које желе да науче енглески језик. На сајту се могу наћи вежбе за разреде од 5. до 8. 

This site was made by the teacher Jelena Kuzmanović with the help of Stevan Rađenović and Veljko Jelikić, students from the school class from the Primary School Vuk Karadžić in Bačka Palanka in March of 2018.

This site is intended for all students as well as other people who want to learn the English language. On the site you can find exercises from the 5th to the 8th grade.